De toepassing van ozon(o3) op een (koi)vijver


De toepassing van ozon(o3) op (koi) vijvers.
In dit artikel legt o3experts zijn bevindingen weer omtrent de toepassing van ozontechniek bij (koi)vijvers.

Wat is ozon(o3)?
Ozon is een blauwachtig gas dat wordt gevormd bij onweersbuien. Je herkent dit meestal aan de geur en de drukkende lucht. Normaal bestaat een zuurstofmolecuul uit twee zuurstofatomen. Door ozonisatie wordt ereen zuurstofatoom aan toegevoegd en krijgt men dus een molecuul met drie zuurstofatomen, ozon (o3) geheten. Dit is een vorm van zuurstof radicaal. Dit ozon molecuul is zeer instabiel en zal erg snel terug vallen naar de oorspronkelijke vorm zuurstof (o2). In principe is ozon (o3) niets anders dan zuurstof, waaraan zich door elektrische hoogspanning een extra zuurstofatoom bindt waardoor ozon (o3) ontstaat.

Hoe werkt ozon(o3)?
Zodra een ozon molecuul in contact komt met iets wat oxideerbaars is, zal het extra zuurstof molecuul direct naar deze stof over gaan en het molecuul wil zich zo snel mogelijk binden. Dit oxideren (verbranden door zuurstofradicaal) kan met allerlei soorten stoffen plaatsvinden, zichtbare en onzichtbare stoffen zoals virussen, schimmels, bacterieen en alle soorten micro-organismen.

Doordat het extra zuurstof atoom zich bindt aan de te oxideren stof blijft van het oorspronkelijke ozon molecuul niets anders over dan pure zuurstof.

Ozon is een zeer desinfecterend middel. De toepassingen van ozon zijn te vinden in drink en afvalwater zuiveringen, als gebruik ter ontsmetting in de voedingsmiddelen sector, in de papier en textielindustrie, luchtbehandeling in grote warenhuizen of winkelcentra, ziekenhuizen, zwembaden, (koi) vijvers. zwembaden, geurbehandeling en stankbestrijding.

Hoe wordt ozon gemaakt?
Om voor onze koivijver ozon te produceren hebben we een ozongenerator nodig, deze generator kan in twee typen worden onder verdeeld. Bij de eerste ozongenerator wordt de ozon opgewekt door middel van hoogspanning, dit noemen we corona discharge. Bij de tweede methode wekken we ozon op door middel van UV straling. I.v.m. de hoge opbrengst en gunstige prijs/ opbrengst verhouding wordt er vrijwel altijd gebruikt gemaakt van de eerste ozongenerator, corona discharge.

Wat is een ozongenerator?
Een ozongenerator levert ons de benodigde hoeveelheid ozon uitgedrukt in gram per uur. Alle ozongeneratoren van o3experts worden doormiddel van hoogspanning kunstmatig opgewekt. Dit zorgt ervoor dat we jaarlijks geen onderdelen hoeven te vervangen en dat de producten jarenlang meegaan.

Vraag bij de aanschaf van een ozongenerator altijd naarde gemeten ozon opbrengst van de generator. Echter een 3 grams ozongenerator, brengt in praktijk niet 3 gram ozon op. Verder in de tekst gaan we hierop verderin. Belangrijk is dat de omstandigheden voor de ozongenerator optimaal zijn. Dit houdt in dat ozongenerator schone, koude en droge lucht nodig heeft. Echter vochtige lucht die wordt aangevoerd naar de ozongenerator is funest en zorgt ervoor dat de ozongenerator snel defect gaat. Immers hoogspanning en vocht gaan niet samen.

Wat is een ozonreactor?
De ozonreactor is samen met de ozongenerator het belangrijkste onderdeel van de ozoninstallatie. De ozonreactor mengt het aangevoerde water samen met het aangevoerde ozon gas (o3). De reactietijd is alles bepalend voor een optimale werking van de reactor. Bij een ozonreactor verblijft het water een bepaalde tijd in de reactor samen met ozon gas, het ozon gas zoekt dan naar elementen in het water die oxideer baar zijn, dit kunnen bacteriën, schimmels, parasieten en andere ongewenste zaken zijn. Vaak passen we een ozonreactor i.c.m. met een eiwitafschuimer toe (hieronder gaan we er verder op in).

Wat is een eiwitafschuimer?
Eiwitafschuimers zijn mechanische filterapparaten. Ze werken op het principe dat moleculen van verschillende stoffen (zowel organische als anorganische) worden aangetrokken door het grensvlak tussen water en lucht. In zout water kan met dit toestel tot 80% van alle organische afvalstoffen verwijderd worden. Het spreekt dus vanzelf dat dit voor zoutwater-aquaristiek onmisbare toestellen zijn.

Oppervlakteactieve stoffen, ook surfactanten genoemd, worden aangetrokken door het grensvlak tussen water en lucht. Dat komt omdat deze moleculen een water minnende (hydrofiele) en water mijdende (hydrofobe) poul hebben. Door aan dit oppervlak te hechten kan bv een eiwitmolecule haar water minnende deel in het water houden en de rest eraan onttrekken.

Eiwitafschuimers creëren een enorm water/lucht-grensvlak door de productie van miljoenen zeer kleine belletjes in een beperkte ruimte, waar dan die oppervlakte actieve stoffen naar toe worden getrokken. Doordat de belletjes oprijzen, ontstaat eraan het wateroppervlak een olieachtig schuim, dat voortdurend wordt opgestuwd doorde druk van de schuimkolom eronder. Het schuim bestaat dus uit een opeenhopingvan gasbelletjes die beladen zijn met onzuiverheden. De open springende schuimbelletjes worden dan opgevangen door de schuimbeker waar een vloeibare substantie achter blijft. Hier zijn de afvalstoffen klaar om te worden verwijderd. De kleur kan varieren van geel tot donkerbruin bij een goede afstelling van het apparaat. Deze manier van (water) zuiveren wordt ook wel als schuim fractionatie genoemd.

Wat haalt een reactor met afschuimer uit het water?
Deze oppervlakte actieve stoffen zijn o.a. eiwitten, aminozuren, kleurstoffen,vetzuren, vetten, koolhydraten, enzymen, detergentia en verschillende anorganische stoffen waaronder koperionen. In feite zijn dit dus de potentiële vervuilers van ons water. Verder zou hij ook medicijnen en fijn zweefvuil uit het water kunnen halen.

Wat is een redoxpotentiaalmeter?
Een redoxmeter iseen onmisbaar apparaat voor de ozoninstallatie. Een redoxprobe meet in het water de vervuiling en zegt ons iets over de mate van vervuiling. De redoxwaarde meet eigenlijk het verschil tussen de chemische en organische vervuiling van het (vijver) water uitgedrukt in millivolt (Mv). Hoe hoger de redox waarde hoe schoner het vijverwater. Eente hoge redox waarde 800 Mv. of hoger zal de vijver steriel maken leven in dit vijverwater is onmogelijk. De meest gunstige redox waarde voor onze vijvers is 275 Mv. Een goede redox meter kan ingesteld worden op een door ons gewenste waarde en zal de generator inschakelen of uitschakelen. Een goederedoxmeter is onmisbaar voor een perfecte dosering van een ozoninstallatie. Verder is de pH waarde een belangrijke waarde voor beïnvloeding van de redoxwaarde.

Wat is een restozonvernietiger?
Een restozonvernietiger zorgt ervoor dat de laatste rest ozon dat in het systeem zit wordt geabsorbeerd, zodat dit niet waar te nemen is in de nabije omgeving. In de lucht kan en zal een zij het beperkte, hoeveelheid rest ozon aanwezig zijn welke wij niet zomaar in de lucht mogen laten verdwijnen. Een rest ozon vernietiger is niets anders dan een buis welke gevuld is met actieve kool waar de lucht vanuit de reactor door heen geleid wordt om zo de de restozon te verwijderen. Belangrijk in dit proces is om tegendruk te creëren in de restozonvernietiger en zodanig de restozon door de kool te brengen om geen restgassen meer waar te nemen in de nabije omgeving van de installatie. Bij een te snelle water doorstroming, een te kleine reactor, of een te grote hoeveelheid ozon kan er nog ozon in het water aanwezig zijn als dit naar de vijver terug gevoerd wordt. Voorkom dit en plaats altijd een restozonvernietiger.

Wat is een statische mixer?
In een statische mixer wordt het water met het ozon gas samen gebracht. De ingebrachte gasbellen moeten door de statische mixer worden verkleind om een optimaal effect te kunnen krijgen (ideale menging). Aan het begin van de mixer wordt de lucht/zuurstof/ozon gas ingebracht. De waterstroom gaat door de mixer en wordt in rotatie gebracht, tezamen met de luchtbelletjes. De turbulente waterstroom volgt de richting van het schoepenrad. De mixer is instaat om grote luchtbellen kapot te slaan naar hele kleine. Zo wordt de oppervlakte vergroot tussen lucht/zuurstof/ozon en het water waardoor het veel beter opgenomen wordt door het water. Indien met ozon gewerkt wordt, is de reactie tussen de afvalstoffen en het ozon wezenlijk beter in vergelijking met luchtstenen of een venturi. Dat betekent dat met dezelfde hoeveelheid ozon betere resultaten geboekt worden(hoger redoxpotentiaal). Zorg ervoor bij de aanschaf dat de statischemixers opgebouwd zijn met producten die ozonbestendig zijn. Belangrijk is dat er altijd een een ozonbestendige terugslagklep wordt gemonteerd. Deze mechanische klep zorgt ervoor dat water nit terug kan lopen de ozongenerator in. Tevens is een ozon bestendige siliconenslang onmisbaar voor transport van ozongas.

Zorg altijd dat de uitloop van het gefilterde water tussende statische mixer of reactor en de vijver min 5 meter retourleiding bedraagt,dit om het ozongas uit te laten reageren en te voorkomen dat dit de vijver bereikt.
 

UV licht en ozon samen?
Vaak wordt er door klanten gevraagd waar de uv lamp in het systeem geplaats moet worden.Zorg er altijd voor dat de ozoninstallatie gescheiden draait ten opzichte van de biologische filterlijn. Dit heeft 2 voordelen, ten eerste dat bij uitval van een pomp er altijd een filterlijn actief zal is.

Ten tweede komt er geen rest ozon direct in de UV lampen terecht en zal dit niet resulteren tot het opwekken van waterstofperoxide in het systeem. Mocht er toch gekozen worden voor één systeem zorg dan altijd dat de UV lamp voor de ozoninstallatie wordt geplaatst.
 

Hoeveel ozon wordt er gedoseerd per m3?
Ozon (o3) is een instabiel gas dat snel en altijd terugvalt naar pure zuurstof (o2). Dit is een eindproduct dat gunstig is voor een bepaald proces. Er vanuit gaan dat normaliter 1 gram voor 20 m3 vijverwater kan mee worden behandeld is haalbaar onder de perfecte omstandigheden, maar hangt af van veel factoren.

Ten eerste gaan we kijken naar de bezetting in het water, dit zijn meestal de bewoners van uw vijver. Des te meer bezetting (koi) des te meer vervuiling. We kijken dus tussen de combinatie van inhoud (m3) en debezetting in de vijver (aantal vissen Kg). Daarom is het belangrijk dat we naar de factoren gaan kijken.
 

Eigenschappen lucht:
Ten eerste kijken we naar de omstandigheden van de lucht. Het dauwpunt van de lucht zegt iets over de hoeveelheid ozon die de ozongenerator gaat leveren.

Voorbeeld 1:
Bij een dauwpunt van -40 graden zal de ozonopbrengst ideaal zijn. Echter hangt hierbij ook nog een belangrijke factor aan. De luchthoeveelheid die wordt aangeboden zegt iets over de opbrengst. Als de ideale waarden zijn bereikt zal daadwerkelijk de opbrengst ook ideaal zijn.
 
Voorbeeld 2:
Bij een dauwpunt van +5 graden zal de ozon opbrengst aanzienlijk minder zijn, hierbij wordt bij een ozongenerator van 1 gram echter maar 0,2 gram opbrengst gehaald. Zorg altijd voor een aanvoer van droge lucht en koele lucht. Voorkom aanvoer van een warme luchtpomp.
 
Wat doet ozon met het vijverwater?
Eerder in dit artikel hebben we laten zien dat ozon o.a. bacteriën en schimmels oxideert. Ozon heeft vele voordelen bij (koi) vijvers. Het verwijderen van de donkere gloed uit het water. Het biologisch filter wordt extra ondersteunt. Het vijverwater een blauwachtige kleur geven waardoor de kleurintensiteit van de koi intensief toeneemt. De koi voegt een feromoon aan het water toe dat de groei remt van de koi, ozon oxideert dit feromoon waardoor de vissen sneller zullen groeien, dan vijvers zonder toepassing van ozon.
Glashelder vijverwater. Het verhoogt het redoxpotentiaal. Er is meer visbezetting mogelijk in (koi)vijvers. Een snellere afbraak van ammoniak en nitriet indien pH>9. Verhogen zuurstofgehalte (o2). Verlagen van de bacteriedruk. Ozon kan een bestaand filtersysteem nooit vervangen, daarom blijft een goed werkend filter noodzakelijk .

Onderhoud aan de installatie?
Ja, immers voorkomen is beter dan genezen. U moet ervan uit kunnen gaan dat uw apparatuur naar behoren functioneert. Voor de ozongenerator is het belangrijk om deze elk jaar na te laten kijken door een erkend dealer. o3experts heeft alle benodigde meetapparatuur in huis om uw ozongenerator in conditie te houden. In de generator kan zich vocht verzamelen en dit kan resulteren tot vorming van salpeterzuur. Bij een jaarlijkse controle word dit verwijdert (let op salpeterzuur veroorzaakt brandwonden bij aanraking met de huid). De in houd van de droogluchtfilter en koolfilter dienen om de 3 maanden verwisselt te worden, dit betekend dat er nieuwe droogluchtvulling en actieve kool dienen te worden vervangen. De luchtdorger zorgt ervoor dat de lucht die de generator aangeleverd krijgt bijna geen vocht bevat waardoor de opbrengst wordt verhoogd en de levensduur van de generator wordt verlengd. Daarnaast zorgt de gel in de luchtdroger ervoor dat de temperatuur met +/- 22 graad daalt. Het actievekool zorgt ervoor dat de ozonrestgassen worden geabsorbeerd. Omdat deze na eenperiode van 3 maanden gegenereerd zijn is het verstandig deze beide samen te verwisselen. De redoxprobe dient voor een juiste redoxwaarde 1 x per 2 weken gereinigd te worden met redoxprobe-vloeistof, dit zorgt ervoor dat de redoxprobe weer een juiste waarde weergeeft.

Veiligheid
Indien u in de nabije omgeving van de ozoninstallatie ozon waarneemt, schakel dan direct de ozongenerator uit en laat een deskundig iemand hiernaar kijken. Adem nooit ozon in, bij langdurig blootstelling kan dit leiden tot astmatische aanvallen.Bij een juiste installatie van de ozon is het veilig voor mens en dier en kan dit een zeer goede aanvulling zijn op uw filter installatie.

Tot slot
Mocht u na het lezen van dit artikel nog vragen hebben dan kunt u mailen naar: info@o3experts.nl
Auteur: o3experts©2016

Contactgegevens
o3experts.nl
Kolberinksmaat 46
7595 CA Weerselo

0031 (0) 541-663513
(7 dagen per week bereikbaar van 09:00 - 21:00 uur)

Of mail ons: 
(24/7 bereikbaar)
info@o3experts.nl

“Deze tekst is samengesteld in samenwerking met Tol Watertechniek”
© 2009 - 2018 Copyright o3experts.nl.
Share our website