Ozon in de praktijk


Wat is gunstig met betrekking tot proceswater qua dosering?
Maar hoeveel ozon gaan we doseren per m3?
Ozon (o3) is een instabiel gas, dat snel en altijd terugvalt naar pure zuurstof (o2).
Dit is een eindproduct dat gunstig is voor een bepaald proceswater.
 
Er van uit gaan dat normaliter 1 gram voor 20m3 proceswater kan mee worden behandeld is haalbaar onder de perfecte omstandigheden, maar hangt af van veel factoren.
Daarom is het belangrijk dat we naar de factoren gaan kijken.
 
Eigenschappen lucht.
Ten eerste kijken we naar de omstandigheden van de lucht.
Het dauwpunt van de lucht zegt iets over de hoeveelheid ozon die de ozongenartor gaat leveren.
 
Voorbeeld 1:
Bij een dauwpunt van -40 graden zal de ozonopbrengst ideaal zijn.
Echter hangt daarbij ook nog een belangrijke factor aan.
De luchthoeveelheid die wordt aangeboden zegt iets over de opbrengst.
Als de ideale waarden zijn bereikt zal daadwerkelijk de opbrengst ook ideaal zijn.
 
Voorbeeld 2:
Bij een dauwpunt van +5 graden zal de ozonopbrengst aanzienlijk minder zijn.
Hierbij wordt bij een ozongenerator van 1 gram echter maar 0.2 gram gehaald.
 
Er wordt veel gesproken over een juiste redoxwaarde.
Wat is hiervan juist omtrent een juiste waarde die de vijver ten goede doet?
Een juiste waarde voor een koivijver bij proceswater is een richtlijn van tussen 260 en 280 mv. Deze waarde geldt niet voor zwembaden.
 
De reactie tijd behoort ook tot een belangrijke factor. De contacttijd met ozon en water speelt hierbij een grote factor.
In een eiwitafschuimer zal er een kolom van luchtbellen (lucht (o2) + ozon (o3)) opstijgen naar de oppervlakte van de eiwitafschuimer. De luchtbellen stijgen en het aangevoerde vijverwater zal van boven naar beneden worden verplaats. Het vijverwater gaat zich nu mengen met het ozongas.

Dit proces mag niet te snel gaan omdat de werking dan minimaal is. Door de kogelkraan (retour vijverwater) op de eiwitafschuimer kun je de hoogte instellen van de waterkolom, door de kraan iets dichter te draaien zal de waterkolom gaan stijgen in de eiwitafschuimer. Dit zal resulteren dat het schuimopwekking onder de uitlaat gaat afschuimen. Echter wil je ook niet dat er teveel schuim wordt geproduceerd. Hierdoor zal er i.p.v. schuim ook water mee gaan in het riool.

Dit omdat er dan veel water gaat verloren wat onnodig is. Door bij de afschuimkolom bovenin de reactor de kraan wat dicht te draaien zal er druk worden opgebouwd. Hierdoor kun je de ozoninstallatie optimaal instellen, waardoor het proces goed kan verlopen. Stel de ozoninstallatie goed af voor een optimaal resultaat. Indien u graag advies nodig heeft voor een bestaande ozoninstallatie, wij helpen u graag verder.
 
Belangrijk dat u bij de aanschaf van een ozongenerator altijd vraagt naar de specificaties van de ozongenerator. Koop geen zelfbouw ozon cel uit China, deze ozongeneratoren bieden geen veiligheid voor mens, dier en omgeving. Deze zelfbouw kits voldoen niet aan de gestelde veiligheidseisen. Ook gaan deze ozongeneratoren niet langer dan 2 jaar mee. Dit komt omdat de materialen niet ozonbestendig zijn. Ook is het niet onbelangerijk dat er aan de veiligheid wordt gedacht in de ozongenerator.
 
Wat is Ozon (o3)?
Normaal bestaat een zuurstofmolecuul uit twee zuurstofatomen, door ozonisatie wordt er een zuurstofatoom aan toegevoegd en krijgt men dus een molecuul met drie zuurstofatomen ozon geheten. Dit is een vorm van zuurstof radicaal. Dit ozon molecuul is zeer instabiel en zal erg snel terug vallen naar de oorspronkelijke vorm, zuurstof. (o2)
In principe is ozon niets ander dan zuurstof waaraan zich door elektrische hoogspanning een extra zuurstofatoom is toegevoegd waardoor ozon ontstaat.
 
Hoe werkt Ozon?
Zodra een ozonmolecuul in contact komt met iets wat oxideerbaars zal het extra zuurstof molecuul direct naar deze stof overgaan en het molecuul wil zich zo snel mogelijk binden.
Dit oxideren ( verbranden door zuurstofradicaal ) kan met allerlei soorten stoffen plaatsvinden, zichtbare en onzichtbare stoffen, zoals virussen, schimmels, bacterien en alle soorten micro-organismen. Doordat het extra zuurstof atoom zich bindt aan de te oxideren stof blijft van het oorspronkelijke ozon molecuul niets anders over dan pure zuurstof.
Ozon is een zeer desinfecterend middel, de toepassingen van ozon zijn te vinden in drink en afvalwater zuiveringen, als gebruik ter ontsmetting in de voedingsmiddelen sector, in de papier en textielindustrie, luchtbehandeling in grote warenhuizen of winkelcentra, in ziekenhuizen, in zwembaden en vijvers. o3experts past ozon toe voor: koivijvers, zwembaden, zwemvijvers, luchtbehandeling voor mobiele voertuigen, en geurbestrijding van o.a. brandschade's. o3experts verkoopt en verhuurt ozonaparatuur voor brandschade's en geurbestrijding. De ozonapparatuur van o3experts wordt ingezet bij geurbehandeling van auto's, boten, caravans, touringcars, vrachtwagens, commerciele luchtvaart en de woningbouw.

Hoe wordt ozon gemaakt?
Om voor onze vijver ozon te produceren hebben we een ozongenerator nodig, deze kan op twee manieren ozon aanmaken onder hoogspanning (corona discharge) of door uv traling I.v.m. de hoge opbrengst en gunstiger prijs/opbrengst verhouding wordt vrijwel altijd gekozen voor de generator welke ozon produceert door gebruikmaking van hoogspanning. Lucht wordt doormiddel van een luchtpomp door de ozongenerator ingebracht.
 
Temperatuur en luchtvochtigheid
Temperatuur en luchtvochtigheid is een belangrijke factor voor de ozonproductie. Indien de temperatuur te hoog wordt in de aanvoer van ozongenerator, dan zal de ozonopbrengst minimaal zijn. De luchtvochtigheid daarin tegen speelt ook een belangrijke rol. Des te hoge de luchtvochtigheid des te lager de opbrengst en zal zelfs schade op den duur aanbrengen aan de ozongenerator. De vochtige lucht wordt omgezet naar salpeterzuur. Dit zuur tast de materialen aan in de ozongenerator. Als richtlijn kun je afleiden dat een temperatuur stijging van 10% gemiddeld een verlaging in de ozonconcentratie geeft van +/- 7%. o3experts heeft een luchtdroger die ervoor zorgt dat vocht en temperatuur een ideale waarde kunnen bereiken voor de ozongenerator. Deze luchtdrogers halen de vocht uit de lucht en waardoor er een droge luchtstroom in de ozongenerator komt. Daarnaast daalt de temperatuur met +/- 22 graden waardoor er een hoog rendement wordt bereikt qua ozonopbrengst.

Energieverbruik ozon
Om ozon te kunnen produceren is er energie nodig. Deze energie zetten we om in hoogspanning. Door een hoogspanningstrafo wordt er 10kV opgewekt, deze hoge spanning is nodig om een mooie corona spectrum te kunnen krijgen. De stroom daarin tegen is zeer laag. Een ozongenerator van 1 gram verbruikt in bedrijf +/- 20 Watt.
Ozongeneratoren van o3experts zijn voorzien van alle veiligheid in de generator en voorzien van het CE keurmerk. Bij kortsluiting of overbelasting (gevolg van waterschade) schakelt de hoogspanningstrafo zichzelf uit.

Is ozon schadelijk?
Bij hogere concentraties is ozon na inhalatie schadelijk voor de gezondheid. Verschillende instanties, waaronder de Occupational Safety and Health Agency (OSHA) hebben MAC-waardes voor ozon opgesteld. De MAC-waarde is de Maximale Aanvaardbare Concentratie voor een stof voor een bepaalde tijd, waaraan een mens mag blootgesteld worden.

Restozon.
De lucht vanuit de reactor gaat door het koolfilter, zo zal de restozon verdwijnen. Zorg ervoor dat de laatste lucht uit de restozonvernietiger naar buiten brengt, zodat deze lucht zich niet in de ruimte kan mengen. Een rest ozon vernieteger zorgt ervoor dat de laatste restozon dat in het systeem zit wordt geabsorbeerd, zodat dit niet waar te nemen is in de nabije omgeving.
Let op: Ozon ( gassen ) zijn gevaarlijk bij onjuist gebruik, zorg daarom altijd dat u op het systeem een restozonvernietiger plaatst.
In de lucht kan en zal een, zij het beperkte, hoeveelheid rest ozon aanwezig zijn welke wij niet zomaar in de lucht mogen laten verdwijnen.
Hiervoor dient er op de reactor een z.g.n restozon vernietiger geplaatst te worden.
 
Een restozonvernietiger bestaat uit meerdere compartimenten waardoor het ozongas wordt gescheiden van het water.
De diameters van de verschillende compartimenten zijn alles bepalend om een bepaalde tegendruk te kunnen verkrijgen zodat het water niet door het koolfilter stroomt.
Bij een te snelle water doorstroming, een te kleine reactor, of een te grote hoeveelheid aangemaakte hoeveelheid ozon kan er nog ozon in het water aanwezig zijn als dit naar de vijver teruggevoerd wordt. Dit mag nooit uw vijver cq koi bereiken, ozon is schadelijk voor mens en dier. Ook de gassen die zoch verzamelen aan de bovenkant van de buis worden door de restozon vernietiger opgenomen en op een milieuvriendelijke manier geabsorbeerd door het aktieve koolfilter. Wanneer (rest)ozon in contact komt met aktievekool zal er een bepaald proces in gang treden. Het actieve kool absorbeert de restgassen. Het ozongas wil namelijk een verbanding aan gaan met aktieve kool. Hierdoor valt het ozongas direct weer terug naar pure zuurstof. Een onmisbaar product in een goed werkende ozoninstallatie. Vervang per 3 maand de navulling van uw restozonvernietiger. Na 3 maanden is de aktieve kool uitgewerkt en is het verstandig om dan tijdig het product te vervangen.
 
Vijver
Ozon kan een goed biologisch filter nooit vervangen maar is een zeer goede uitbreiding van uw totale filter systeem. Door toepassing van ozon op het huidige filtersysteem, wordt het zuurstofpercentage verdubbeld, waardoor de filtercapaciteit wordt vergroot. Dit komt omdat een filter veel zuurstof nodig heeft om bepaalde processen af te breken. Hierbij denkende aan nitraat, ammonia. Doordat het filter wordt voorzien van extra zuurstof worden deze processen sneller in gang gezet. Wanneer de ozoninstallatie weer wordt uitgeschakeld moet het biologische filter weer extra aan het werk omdat het zuurstofgehalte afneemt van het vijverwater.
 
Waar zorgt ozon (o3) voor?
• kristalhelder, kleurloos water
• een intensievere werking van het biologische filter
• een iverdubbeling van het zuurstofgehalte voor zowel het biologische filter als vijverwater
• feromoon afbreken (wat de koi zelf aanmaakt in het water) in het water waardoor de koi sneller groeit
• het mogelijk mogelijk maken dat er meer visbezetting mogelijk is
• de intensiteit van de kleur van de vis optimaal verbeteren
• er hoeven geen waterverversingen meer plaats te vinden waardoor er veel water wordt bespaard
• een snellere afbraak van ammoniak en nitriet indien Ph>9
• meerdere keren per dag kunt voeren (voer met hoog eiwitgehalte)
• minder vaak uw filter te hoeven spoelen/reinigen
• een verhoging van de Redox- potentiaal (rH) en het zuurstofgehalte
• het vermindert de kiembelasting van het water, waardoor ziekteverwekkers minder kansen krijgen

 
Contactgegevens
o3experts.nl
Kolberinksmaat 46
7595 CA Weerselo
0031 (0) 541 - 66 35 13
Bereikbaar op werkdagen van 09:00 - 18:00 uur
info@o3experts.nl


“Deze tekst is samengesteld in samenwerking met Tol Watertechniek”
© 2009 - 2018 Copyright o3experts.nl.
Share our website