Ozon eiwitafschuimer


De eiwitafschuimer
Eiwitafschuimers zijn mechanische filterapparaten. Ze werken op het principe dat moleculen van verschillende stoffen (zowel organische als anorganische) worden aangetrokken door het grensvlak tussen water en lucht. In zout water kan met dit toestel tot 80% van alle organische afvalstoffen verwijderd worden, het spreekt dus vanzelf dat dit voor koivijvers en aquaristiek onmisbare toestellen zijn.
 
Het werkingsprincipe
Oppervlakte actieve stoffen, ook surfactanten genoemd, worden aangetrokken door het grensvlak tussen water en lucht. Dat komt omdat deze moleculen een water minnende (hydrofiele) en water mijdende (hydrofobe) poul hebben. Door aan dit oppervlak te hechten kan bv een eiwitmolecule haar water minnende deel in het water houden en de rest eraan onttrekken.
Eiwitafschuimers creëren een enorm water/lucht-grensvlak door de productie van miljoenen zeer kleine belletjes in een beperkte ruimte, waar dan die oppervlakte actieve stoffen naar toe worden getrokken. Doordat de belletjes oprijzen, ontstaat er aan het wateroppervlak een olieachtig schuim, dat voortdurend wordt opgestuwd door de druk van de schuimkolom eronder. Het schuim bestaat dus uit een opeenhoping van gasbelletjes die beladen zijn met onzuiverheden. De open springende schuimbelletjes worden dan opgevangen door de schuimbeker waar een vloeibare restfractie achter blijft. Hier zijn de afvalstoffen klaar om te worden verwijderd. De kleur kan variëren van geel tot donkerbruin bij een goede afstelling van het apparaat.
Deze manier van (water) zuiveren wordt ook wel als schuimfractionatie aangeduid.
 
 
De toepassing op (zoetwater-)vijvers met eiwitafschuimers
Over de aanschaf van een eiwitafschuimer voor filtratie van bijvoorbeeld een koivijver zijn de meningen verdeeld. De praktijk leert dat hij wel degelijk werkt, maar de dure aankoopkost is een tegenvaller. Daar komen dan nog elektriciteitskosten bij om de drukpompen aan te drijven, en als we dan nog beginnen spreken over een tweemaandelijks onderhoud haken veel mensen gegarandeerd af. Onmisbaar is hij trouwens ook zeker niet. Maar door er zelf één te bouwen liggen de feiten weer anders. Voor bijna geen geld kunnen immers op deze manier toch weer een deel van de afvalstoffen uit ons water verwijderd worden wat weer mee brengt dat dit een beetje een verbetering is van de waterkwaliteit. De eiwitafschuimer ook wel ozonreactor moet bestaan uit ozonbestendige materialen. Indien niet de juiste producten worden gebruikt kan de eiwitafschuimer kapot gaan en zo kan restozon in de ruimte van de ozonopstelling waarneembaar worden.
 
Maar als men afschuimers wil toepassen (op vijvers) moet men wel met een aantal zaken rekening houden. Als we spreken over organische verontreinigingen hebben we het meestal over grote organische moleculen (eiwitten, vetten, koolhydraten..) die voornamelijk in het filter biologisch (met behulp van bacteriën) omgezet worden tot kleine(re) moleculen (bv.-> aminozuren -> aminen -> ammoniak -> nitriet -> nitraat). Door het afschuimen pakken we in principe de grotere moleculen aan. Dit impliceert dat als we de eiwitafschuimer achter het filter plaatsen, hier nog praktisch enkel de kleinere moleculen over blijven zodat het afschuimproces op zijn laagste rendement werkt. Daarom zou ik de afschuimer vlak voor het biologisch filter plaatsen. Hier worden immers deze grootste afvalstoffen aangevoerd. Op deze plaats is het water normaal ook al grotendeels ontdaan van grover vuil (met behulp van een vortex/estrosieve..). Aangesloten op de skimmer is ook een optie. Hier kunnen we profiteren van het feit dat hier reeds een water/lucht-grensvlak heerst, alsook dat stoffen, die niet water oplosbaar en lichter zijn dan water (bijvoorbeeld vetten), boven drijven en aldus afgevoerd worden.
 
Eiwit / Ozon-reactoren
In combinatie met een ozonisator zal de efficiëntie van de ozonreactor verbeteren.
In dit geval wordt ozon aan de toevoerende luchtleiding toegevoegd. Zo krijgen we lucht-ozon-bellen die zich over de ganse schuimkolom dienen te verspreiden. Door de ozon worden de organische deeltjes vuil negatief geladen en zij verenigen zich met andere in het water zwevende deeltjes. Daardoor worden ze dan gemakkelijker meegevoerd met de stroming. Door deze werkwijze wordt de afschuimende en reinigende werking die met dit proces verkregen wordt, nog verhoogd. Ozon lost namelijk beter op in water dan zuurstof en het vormt kleinere belletjes. Men mag wel niet te veel ozon toevoegen, omdat de schuimvorming daardoor zou kunnen verminderen. Ozon tast ook verschillende materialen aan (o.a. plastic, rubber..), om de levensduur van bijvoorbeeld de afschuimer te verlengen mag dus niet te sterk gedoseerd worden. Ten allen tijde moet men voorkomen dat ozon in vijver of biofilter terecht komt!
 
Beïnvloeding van het resultaat
Doordat voor het biologisch compartiment, lucht (en dus 21.1 volume% zuurstof) in sterke mate in contact gebracht wordt met het te zuiveren water, zal door de extra oxygenatie (voorziening met zuurstof) het oxidatieproces van afvalstoffen, welke bacteriën leveren in het genoemde compartiment, verbeterd zijn. Daarenboven komt nog dat schadelijke gassen (onder anderen ammoniak) bij het afschuimen/ beluchten in de atmosfeer kunnen "geblazen" worden. Daarom zouden resultaten van een betere waterkwaliteit oa te wijten kunnen zijn aan deze feiten.
Een ozonreactor in combinatie met eiwitafschuimer ontkleurt het water, waardoor het vijverwater kleurloos en kraakhelder wordt en de koi vissen zijn originele kleuren weer terug krijgen.

Contactgegevens
o3experts.nl
Kolberinskmaat 46
7595 CA Weerselo

0031 (0) 541-663513
(7 dagen per week bereikbaar van 09:00 - 21:00 uur)

Of mail ons: 
(24/7 bereikbaar)
info@o3experts.nl
© 2009 - 2018 Copyright o3experts.nl.
Share our website